Великочернігівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Нижньотеплівської громади

Регуляторні акти на 2021 рік

 

 

проект

 

Тризуб

УКРАЇНА

Великочернігівська сільська рада

Станично-Луганського району, Луганської області

____ сесія  VII скликання

                       Р І Ш Е Н Н Я                    №

 

 

від                                                                                                              

с.  Велика Чернігівка                                                                     

 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Великочернігівської сільської ради»

 

            Керуючись ст..ст.10, 291, 298  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», керуючись ст..10, п.12.3 Податкового кодексу України Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.  п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити  ставки  єдиного  податку для  фізичних  осіб-підприємців, на території Великочернігівської сільської ради на 2021 рік.
 2. Затвердити положення  про єдиний податок на території сільської ради.  (додаток 1 додається)
 3. Встановити  з  01.01.2021 року  ставки  єдиного  податку для  фізичних  осіб

підприємців, для першої групи в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати , для другої групи у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 1. Відповідальність за порушення даного рішення наступає у відповідності до глав 11

та 12 Податкого кодексу України

           5. Секретарю сільської ради Ільченко С.І. оприлюднити дане рішення шляхом

         розміщення на  на стенді сільської ради.

      6.Додаток №1 є невід’ємною частиною даного рішення.

      7.Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

      8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

           з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                       Юрій КЕНЮК

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                  Додаток 1 до рішення № 

                                                                                                  від        

 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

1.    Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України.

2.   Платники податку

    Платниками єдиного податку на території Великочернігівсьої сільської ради  є суб'єкти малого підприємництва - фізичні та юридичні особи з податковою адресою у
межах сіл Велика Чернігівка та Верхньобогданівка Станично- Луганського району Луганської області, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,   і які, при цьому, у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

 1. Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

1)   перша група -  фізичні особи - підприємці,  які  не використовують працю
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць
на ринках  та/або   провадять  господарську  діяльність  з  надання  побутових  послуг
населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує
300 000
гривень;

2)  друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність
з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню,
виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за
умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з
  ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню,
що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений
пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та   юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у  яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка   сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік  дорівнює або перевищує75 відсотків»;

                                                                                                       .

2.3.       Загальна кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником
єдиного податку - фізичною особою, а також середньооблікова кількість працівників
юридичних осіб обраховується відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291
Податкового Кодексу України. Порядок визначення доходу для  цілей оподаткування єдиним податком, а також для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або  перебувати  на спрощеній  системі  оподаткування,  склад цих доходів визначається статтею 292 Податкового кодексу України.

 1. Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб'єктів підприємницької діяльності встановлюються пунктом 291.5, 291,51 статті Податкового Кодексу України.

3.    Ставки та порядок обчислення податку

3.1 .Для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,.

3.2.Для третьої та четвертої груп платників єдиного податку встановлюється відсоткова ставка   згідно Податкового Кодексу України:

4.    Податковий (звітний) період

4.1.      Податковим  (звітним)  періодом для  платників  єдиного  податку першої і другої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку   третьої - четвертої груп є календарний квартал.

4.2.      Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних
випадках передбачені пунктами 294.2-294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

5.   Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

5.1.       Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок
шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3 А пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

 1. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний
  податок згідно Податкового Кодексу України.
 2. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують
  працю   найманих   осіб,   звільняються   від   сплати   єдиного   податку   протягом   одного
  календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої
  копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 3. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується
  протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації
  за податковий (звітний) квартал.
 4. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської
  діяльності  податкові  зобов'язання  із  сплати  єдиного  податку нараховуються такому
  платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної
  податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у
  зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

6.   Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

6.1.       Платники єдиного податку першої та другої груп, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих
доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

 1. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на
  додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені
  Міністерством фінансів України.
 2. Платники єдиного податку першої  і другої групи. подають до органу державної податкової   служби    податкову   декларацію    платника   єдиного    податку   у    строк,встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова деклараціяподається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягудоходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку першої і другої групи.
 1. Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу
  державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки,
  встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
 2. Форма      податкової  декларації  платника   єдиного   податку,   визначених
  пунктами  6.4   і   6.5   цього  розділу,   встановлюється  Податковим кодексом України.
 3. Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2,    296.4-296.7
  статті 296 Податкового кодексу України.
 4. Платники   єдиного   податку   першої   -    другої  груп   не   застосовують
  реєстратори розрахункових операцій.

7.   Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів   платниками єдиного податку

7.1.        Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати
та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

 1. податку на прибуток підприємств;
 2. податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що
  отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з
  цією главою;
 3. податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце
  постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану
  вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку
  єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу
  України;

4)   земельного   податку,   крім  земельного   податку  за  земельні  ділянки,   що  не
використовуються ними для провадження господарської діяльності;

 1. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 2. збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 

 1. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж
  зазначені у пункті 7.цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку
  та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.
 2. Платник   єдиного   податку   виконує   передбачені   Податковим   кодексом
  України    функції    податкового    агента    у    разі    нарахування    (виплати,    надання)
  оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи,
  яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

8.   Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

 

Секретар сільської ради                                      Світлана ІЛЬЧЕНКО

 

 

проект

 

Тризуб

УКРАЇНА

Великочернігівська сільська рада

Станично-Луганського району, Луганської області

____ сесія  VII скликання

                       Р І Ш Е Н Н Я                    №

 

 

від                                                                                                             

с.  Велика Чернігівка                                                                     

 

 

Про встановлення транспортного податку по  Великочернігівській сільській  раді

     Керуючись ст.ст.10, 267.2.1, 267.2, Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великочернігівська сільська рада:

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Великочернігівської сільської ради транспортний податок.
 2. Встановити, що об’єктом спадкування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років ( включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад  375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  податкового ( звітного ) року.
 3. Відповідальність за порушення даного рішення наступає у відповідності   до глав 11 та 12 Податкового кодексу України.
 4. Секретарю виконавчого комітету сільської ради Ільченко С.І.            здійснити  оприлюднення     даного рішення.
 5. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну            комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та цін

 

         Сільський  голова                                                        Юрій КЕНЮК

                             

                                                                                    проект

 

Тризуб

УКРАЇНА

Великочернігівська сільська рада

Станично-Луганського району, Луганської області

____ сесія  VII скликання

                       Р І Ш Е Н Н Я                    №

 

 

від                                                                                                             

с.  Велика Чернігівка                                                                     

 

 

Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території   Великочернігівської сільської  ради

 

       Керуючись ст.ст.10, 213.1.9, 215.3.10 Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великочернігівська сільська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Великочернігівської сільскої ради акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Великочернігівської сільської ради.

2. Встановити на 2021 рік для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9, пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу, ставку податку у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків".

3.Відповідальність за порушення даного рішення наступає у відповідності до глав 11 та 12 Податкового кодексу України.

4. Секретарю виконавчого комітету сільської ради Ільченко С.І.  здійснити оприлюднення даного рішення.

5. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та цін .

 

Сільський  голова                                                Юрій КЕНЮК

 

 

 

 

 

 

 

проект

 

Тризуб

УКРАЇНА

Великочернігівська сільська рада

Станично-Луганського району, Луганської області

____ сесія  VII скликання

                       Р І Ш Е Н Н Я                    №

 

 

від                                                                                                             

с.  Велика Чернігівка                                                                     

 

Про встановлення на 2021 рік ставки  податку

 за місця для паркування транспортних засобів

 

      Відповідно до статті 10 розділу і, статті 265 розділу XII Податкового кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити податок за місця для паркування транспортних засобів території села Велика Чернігівка на  2021 рік .
 2. Встановити на 2021 рік ставки податку  за 1 кв. метр загальної площі в таких розмірах:
 • 0,10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
 1. Відповідність за порушення данного рішення наступає у відповідності до глав 11 та 12 Податкового кодексу України.
 2. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань плану­вання бюджету та фінансів

Сільський голова                                                                                           Юрій КЕНЮК

 

П Р О Е К Т

Тризуб

                                                                      УКРАЇНА

Великочернігівська сільська рада

Станично-Луганського району, Луганської області

                                                         сесія  VII скликання 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я                    № 

 

 від   2020 року                                                                                             с. Велика Чернігівка

Про  встановлення ставок та пільг  із  сплати  земельного                                                                                   податку на 2021 рік  на території  населених пунктів :                                                                                           села Велика Чернігівка  Код  КОАТУУ44244881000  та                                                                                   села Верхньобогданівка  Код КОАТУУ -  44244881500

          Керуючись ст. ст. 269 - 289 Податкового кодексу України із змінами та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 605 від 18.12.2018 року «Про внесення змін до додатку 1 до порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарсьго призначення»,  Великочернігівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Великочернігівської сільської ради Станично – Луганського району, Луганської області:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1 враховуючи, що середня вартість1га ріллі по Луганської області в цінах на 01.01.2018  року складає – 27125,00грн.

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

         2.  Оприлюднити данне рішення на сайті Великочернігвської сільської ради.                                  

3.   Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, комунальної власності, житлово – комунального господарства.                                                                                                                                                                                                                                                                                4.  Данне рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.                                           

 

 Голова сільської ради                                             Юрій  Кенюк

 

Регуляторні акти на 2021 рік

                                                                                                                                        Додаток  2               рішення Великочернігівської сільської ради  VІІ скликання                                                     від ___________2020 року №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

22:45:36 22.05.2020

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора