A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великочернігівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Нижньотеплівської громади

Рішення сільської ради №7/5 «Про прийняття Програми соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік»

Кількість переглядів: 244
Скликання: 7 скликання
Сесія: 7 сесія
Тип документу: Рішення сільської ради
Дата: 18.12.2019
Номер документу: 7/5
Назва документу: Про прийняття Програми соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік
Прикріплені файли:

Тризуб

Україна                                                                                                   Великочернігівська сільська рада                                                                      Станично-Луганського району, Луганської області                                                          7 сесія  VII скликання

                              Р І Ш Е Н Н Я                    № 5

 від  18 грудня 2019 року                                                   с. Велика Чернігівка

Про прийняття  Програми соціально-економічного                                         розвитку  громади   на 2020 рік

 

          Програма розроблена на основі Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ЗУ» Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України».  Пріоритетними напрямками програми є, забезпечення економічного росту, створення умов для підвищення рівня зайнятості й збільшення доходів населення, поліпшення інфраструктури життєдіяльності та  соціального обслуговування населення.

         Данні напрямки будуть реалізовуватися за рахунок виконання наступних заходів:

 • Забезпечення зайнятості, підвищення доходів та забезпечення соціальних гарантій населення:
 • Розвитку регіонального споживчого ринку, забезпечення населення продуктами харчування, основними товарами масового попиту, платними послугами;
 • Формування сприятливого  середовища щодо  розвитку підприємницької діяльності;
 • розвитку медичної допомоги на селі на основі сімейної медицини.

 

З огляду на значення цих напрямків згідно з ст.26 п. 22 Закону України “Про місцеве самоврядування“, сільська рада

        ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити програму соціально-економічного  розвитку села Велика Чернігівка Станично-Луганського району Луганської області  на  2020   рік. (додається)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, з гуманітарних питань.

 

Голова сільської   ради                                                                Юрій КЕНЮК

 

 

 

 Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Великочернігівської сільської ради на 2020 рік

 

       Програма соціально-економічного та культурного розвитку території розвитку Великочернігівської сільської ради на 2020 рік (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку села за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку сіл на 2020 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту мешканців сільської ради.

       Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Законів України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні».

       Програма розроблена з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що забезпечуватимуть у 2020 році розвиток села у непростий для України час, який вимагає: максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту територіальної цілісності держави; усунення негативних наслідків від економічного спаду в державі.

       Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Постанов Кабінету Міністрів України.

      Фінансування заходів  програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей сільського бюджету на 2020 рік, а саме фактичних надходжень до бюджету сільської ради.

      Організацію виконання Програми здійснює Великочернігівська сільська рада та її виконавчі органи. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії Великочернігівської сільської ради. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься кожні шість місяців.

      Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку сіл на 2020 рік.

Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку Великочернігівської сільської ради на 2020 рік

 

Основними завданнями Програми є:

 • збереження кількості діючих підприємств та трудового потенціалу;
 • сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток;
 • підвищення рівня заробітної плати працівникам, зайнятим у галузях економіки, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
 • розширення телекомунікаційних послуг, якості житлово – комунальних послуг, покращення санітарно-екологічного стану та благоустрій населених пунктів, що входять до складу Великочернігівської сільської ради;
 • забезпечення функціонування підприємств державного, комунального та приватного секторів економіки;
 • забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів, подальший розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • забезпечення зростання дохідної частини сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
 • підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
 • розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи;
 • ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності громади;
 • створення  та реалізація туристочно-рекреаційного кластеру;
 • підвищення безпеки життєдіяльності населення;
 • забезпечення умов проживання в чистих, екологічно безпечних населених пунктах .

 

Успішне виконання Програми забезпечить:

 • створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження державно-приватного партнерства, розширення інфраструктури підтримки бізнесу;
 • розвиток муніципальної інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів;
 • забезпечення наповнюваності сільського бюджету, проведення раціональної та ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків;
 • підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, стабільність соціального захисту громадян, розвиток фізкультури і спорту;
 • створення комфортного для проживання середовища шляхом покращання екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів.

 

У 2020 році пріоритетними напрямками є:

 

в соціально - гуманітарній сфері:

 • гарантований соціальний захист населення ;
 • подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей;
 • покращення якості життя дітей соціально вразливих груп;
 • подальше покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 • збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків;
 • підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
 • капітальне будівництво та поточний ремонт вулично – дорожньої мережі Великочернігівської сільської ради;
 • сприяння національно-патріотичному, культурному та духовному вихованню та самовихованню молоді;
 • забезпечення соціальних гарантій населення;
 • формування та розвиток здорового способу життя;
 • якісне надання медичної допомоги;
 • подальше реформування медичного обслуговування.

 

в сфері економіки:

 • впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку для забезпечення конкурентоспроможності підприємств громади;
 • впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності громади, проведення постійного моніторингу енергоефективності комунальних об’єктів;
 • подальше формування позитивного інвестиційного іміджу громади;
 • здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення якості обслуговування;
 • усунення зайвих регуляторних бар’єрів як мотивація для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу;
 • продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань;
 • розвиток комерційної, соціальної та транспортної інфраструктури;
 • сприяння повній, продуктивній зайнятості населення;

 

в регулюванні земельних відносин та екологічному захисті:

 • упорядкування земельних відносин
 • реалізація в повній мірі заходів регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та місцевого екологічного плану дій по громаді, раціонального використання природних ресурсів;

 

в частині подальшого розвитку громадського суспільства:

 • забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування;
 • реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства;
 • подальше зміцнення законності та правопорядку.

 

підвищення якості життєзабезпечення людини:

 • ремонт та будівництво доріг та тротуарів;
 • продовження реконструкції вуличного освітлення;
 • підвищення санітарної культури серед жителів громади;
 •   озеленення населених пунктів;

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання запланованих завдань та основних показників економічного і соціального розвитку громади на 2020 рік забезпечить:

 1. Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.
 2. Забезпечення належних умов життєдіяльності громадян;
 3. Підвищення енергоефективності об’єктів комунальної власності;
 4. Покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;
 5. Поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;
 6. Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;
 7. Створення ефективної системи управління земельними ресурсами та об’єктами комунальної форми власності.

 

У процесі виконання Програма може уточнюватися та доповнюватись. Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії сільської ради за пропозиціями виконавчого органу ради, а також при уточненні бюджету сільської ради  у 2020 році.

 

Голова  сільської ради                                                            Юрій КЕНЮК


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора